Hem

Att lära sig kunskaper som behövs för hantering av luftväg

Under 2018 har SWESEM beslutat att genomföra en luftvägskurs för att underlätta uppfyllandet av delmålen c1, c3, c4, c5, c6, c7 enligt SOSFS 2015:8


Luftvägen ägs av patienten, och patienter finns på alla plan. Vi har en skyldighet att kunna agera patientsäkert, snabbt och professionellt.


Denna kurs är avsedd att förmedla kunskaper i basal och avancerad luftvägshantering av och för akutläkare.


Kursen kommer att hållas på Practicum i Lund, måndag lunchtid till fredag lunchtid.

I kursavgiften ingår förbrukningsmaterial, lunch tisdag-torsdag, fika och en gemensam kursmiddag.Avgift:

16 000 kr exkl. moms (medlem i SWESEM)

17 000 kr exkl. moms (ej medlem i SWESEM)


Sista anmälningsdatum 2020-08-30

Copyright 2020 © All Rights Reserved.

A som 'awesome airway'19.10. - 23.10.2020

Practicum i Lund