Hem

Att lära sig kunskaper som behövs för hantering av luftväg

Under 2018 har SWESEM beslutat att genomföra en luftvägskurs för att underlätta uppfyllandet av delmålen c1, c3, c4, c5, c6, c7 enligt SOSFS 2015:8


Luftvägen ägs av patienten, och patienter finns på alla plan. Vi har en skyldighet att kunna agera patientsäkert, snabbt och professionell.


Denna kurs är avsedd att förmedla kunskaper i basal och avancerad luftvägshantering av och för akutläkare, så att ST-läkare inom Akutsjukvård är bättre förberedda inför sina sidotjänstgöringar på ANE/IVA och på så sätt bättre utnyttja sin utbildningstid där.


Kursen kommer att hållas på Practicum i Lund, måndag lunchtid till fredag lunchtid.

I kursavgiften ingår förbrukningsmaterial, lunch, fika och en kursmiddag.Avgift: 17 000 kr exkl. moms


Sista anmälningsdatum 2019-05-17

A som 'awesome airway'21.10. - 25.10.2019

Practicum i Lund

Copyright 2019 © All Rights Reserved.