Fakultet

Fakultet 

A som 'awesome airway'21.10. - 25.10.2019

Practicum i Lund

Kursledning:


Philipp Martin - Specialistläkare Akutsjukvård och Kirurgi

 Sammankallande för Utbildningsutskottet, SWESEM


Utbildare:


Christian Engvall - Specialistläkare Akutsjukvård och Anestesi / Intensivvård

Peter Glans - Specialistläkare Akutsjukvård och Anestesi / Intensivvård

Line Hård - Specialistläkare Akutsjukvård och Internmedicin

Martin Hässler - Specialistläkare Akutsjukvård

Gerold Kretschmar - Specialistläkare Akutsjukvård och Allmänmedicin

Katarina Lockman Frostred - Specialistläkare Akutsjukvård och Internmedicin

Magnus Romell - Specialistläkare Akutsjukvård och Anestesi / Intensivvård

Jonas Westman - Specialistläkare Akutsjukvård och InternmedicinCopyright 2019 © All Rights Reserved.