Info

Preliminär Program 

Måndag

12-17

Basal Luftväg

Tisdag

9-17

Larynxmask, Fiberskopi

Onsdag

9-17

Intubation, RSI

Torsdag

9-17

Videointubation, Procedursedering

Fredag

9-13

Koniotomi

Hela utbildningen är fallbaserad med praktiska övningar och interaktiva föreläsningar.


Förmiddagarna ägs åt teoretisk undervisning och falldiskussioner, eftermiddager ägs åt praktisk träning under handledning


1. Kurstitel


A som ’awesome airway*

 

2. Målgrupp


Nivå


Läkare under specialistutbildning/ST inom akutsjukvård, helst inför sidotjänstgöring Anestesi / IVA

 

3. Behovsbeskrivning


Under 2018 har SWESEM beslutat att genomföra en luftvägskurs för att underlätta uppfyllandet av läromålen under sidotjänstgöring på Intensivvårdavdelning och Anestesi för ST-läkare inom Akutsjukvård.

Luftvägen ägs av patienten, och patienter finns på alla plan. Vi har en skyldighet att kunna agera patientsäkert, snabbt och professionell.

Denna kurs är avsedd att förmedla kunskaper i basal och avancerad luftvägshantering av och för akutläkare, så att ST-läkare inom Akutsjukvård är bättre förberedda inför sina sidotjänstgöringar på ANE/IVA och på så sätt bättre utnyttja sin utbildningstid där.

 

4. Kursens mål - förväntat resultat


Övergripande mål


Att fördjupa den teoretiska kunskapen om luftvägshanteringen samt att träna på praktiska färdigheter inför volymträning på sidotjänstgöringen


Resultat för deltagaren


Kursens mål är att deltagarna skall:


1. behärska basala luftvägsmanöver
2. ha kunskap om larynxmask och fiberlaryngoskopi, både i teori och handhavandet
3. ha kunskap om läkemedelsanvändning inom ramen för RSI och procedursedering

4. vara förtrogen med utrustningen som används under videolaryngoskopi samt klassisk laryngoskopi
5. efter kursen vara förberedd för volymträning på sidotjänstgöring inom anestesi och IVA

6. ha tränat på att genomföra kirurgisk luftväg i nödsituationer


Resultat för patient och samhället


Tidigare intervention hos patienter med luftvägsproblem vilket möjliggör snabbare och förbättrad handläggning och därmed minskad dödlighet

 

Delmål för ST angivna av kursproducent


Del av Delmål SOSFS 2015:8


Akutsjukvård Delmål c1, c3, c4, c5, c6, c7

 

5. Metodik


Pedagogisk metod


Seminarier med deltagarnas egna presentationer inom ett förbestämd område, interaktiva föreläsningar med fall, träning i simulerad miljö och praktisk färdighetsträning.


Kursmaterial


Kursmaterial distribueras via epost.

Vetenskapliga artiklar skickas ut innan och under kursen.


Förberedelser


Förberedandet av en presentation enligt tilldelad område. Inläsning av kursmaterial.


Diagnostiskt prov


Mentometertest så att man själv kan bedöma sin kunskapsnivå och behovet av att höja denna.

 

 

6. Utvärdering


Utvärderingen delges alla föreläsare i sin helhet och sammanfattat för deltagarna. Lipus mall för kursutvärdering kommer att användas.


Effekt i verksamheten på längre sikt


Deltagarna får träna att hantera luftvägsproblem och kommer att vara bättre förberedd inför sidotjänstgöringar på Anestesi och IVA. Detta kommer att leda till bättre omhändertagande av akut sjuka patienter.


Planering


Noggrann genomgång av kurskritik från deltagarna, men även kursledningens egen analys

 

7. Praktisk information


Startdatum

2019-10-21


Slutdatum

2019-10-25


Andra tidsuppgifter

Heltid, dagtid


Kursplats

Lund - Practicum


Kursorten – län

Skåne län


Antal deltagare

24


Språk

Svenska


Avgift

17 000 kr exkl. moms, kurslitteratur i digital form, fm och em fika, gemensam kursmiddag ingår


Kringkostnader

resa, måltider och logi


Sista anmälningsdatum

2019-05-17


Anmälningsförfarande

via hemsidan, faktura skickas via epost, inbetalning inom tidsfrist.

Antagningsbesked efter registrering av inbetald avgift.


Intyg


Kursmål, inkl. socialstyrelsens delmål för ST-läkare

Alla deltagare får ett kursintyg med specificering av kursinnehåll.


Kontaktperson

Philipp Martin
__________________________
Philipp Martin

Specialistläkare Akutsjukvård och Kirurgi
Sammankallande utbildningsutskottet SWESEM
0704 – 237345

airway@akut.pm

 

8. Antagning


Antagningsförfarande

Först till kvarn och om stort söktryck fördelning av platser med prioritet för ST-läkare inför sidotjänstgöring på anestesi/IVA.


Bekräftelse

Per e-post och vb telefon, senast 15/6


Krav för deltagande

Verksamhetschefens godkännande, inbetald kursavgift

 

9. Kursansvariga


Initiativtagare

SWESEMs utbildningsutskott
(Philipp Martin, Nicholas Aujalay, Peter Glans, Martin Hässler, Gerold Kretschmar)


Ansvarig för innehåll

Philipp Martin, bitr. öl, Malmö

Christian Engvall, bitr. öl, Malmö

Peter Glans, öl, Örebro


Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Philipp Martin


Kursadministration

Docmartineu AB i uppdrag av SWESEM

A som 'awesome airway'21.10. - 25.10.2019

Practicum i Lund

Copyright 2019 © All Rights Reserved.